top prekės

Dienos akcija

Taisyklės ir sąlygos.

1.Bendrosios nuostatos
Visoms mūsų tiekiamoms prekėms, teikiamoms paslaugoms bei pasiūlymams taikomos toliau išvardytos sąlygos. Jos galioja ir visiems būsimiems sutartiniams santykiams, net jeigu dėl to aiškiai nesusitariama dar kartą. Visais atvejais laikoma, kad dėl šiose sąlygose numatytų nuostatų, susijusių su nuosavybės teisės perėjimu tik po apmokėjimo, teikiamomis garantijomis bei bet kokių kitų žalos atlyginimo reikalavimų atmetimų yra susitarta. Šios sąlygos laikomos patvirtintomis priėmus prekes. Bet kokie nukrypimai nuo šių sąlygų įsigalioja tik tuo atveju, jei jie yra patvirtinami raštu arba elektroniniu laišku. Kliento pateikiamos sandorių sąlygos, taip pat tiekiant prekes, netampa sudėtine sutarties dalimi, net jei mes aiškiai neišreiškėme nesutikimo.

2. Prekių užsakymo būdai
Užsakymai priimami:
1. per el. parduotuvės užsakymų sistemą;
2. el. paštu, kurį rasite skiltyje kontaktai.
3. telefonu, kurį rasite skiltyje kontaktai.
Užsakant prekes bet kuriuo iš šių būdų, prekes įsipareigojame pristatyti prekių kortelėje nurodytais terminais.

3. Kainos
Kainos pateikiamos eurais, su nuolaidomis; į kainą įskaičiuotas užsakymo metu galiojantis įstatymais numatytas 21% dydžio pridėtinės vertės mokestis. Jei patvirtinant užsakymą nurodoma didesnė kaina, klientas turi teisę nedelsdamas atsisakyti pirkti.

4. Mokėjimo sąlygos
Jei nesusitariama kitaip, nurodyta suma turi būti sumokama nedelsiant, iš anksto, nuolaidos mokant grynaisiais netaikomos. Taip pat siūlome mokėti tiesioginio debeto būdu, gavus užsakymo patvirtinimą, bei atsiskaityti kliento kredito kortele, patvirtinus užsakymą. Pasiimant prekes taip pat galima sumokėti grynaisiais. Būtina atsižvelgti į specialias nuorodas kiekvienos prekės aprašyme.
Jei prekės pristatymo laikas yra daugiau nei 7 dienos, laikoma, kad prekė užsakoma pagal specialų užsakymą. Elektroninė parduotuvė gali pareikalauti mokėti 30% avansą.

5. Tiekimo ir paslaugų teikimo terminai
Mes paslaugų teikimo terminą pranešame asmeniškai. Mes neatsakome už uždelsimus, atsiradusius dėl mūsų partnerių, šiuo atveju transporto įmonių ir tiekėjų, pristatymo bėdų. Atitinkamai tiekimo ir paslaugų teikimo terminai pailgėja dėl aplinkybių, kurios nepriklauso mūsų kompetencijai.

6. Siuntimo išlaidos ir pristatymas
Prekes pristato pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas transportas. Prekės pristatomos pagal kiento iš anksto nurodytą adresą ir tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti automobilis. Prekių pristatymo kaina nurodyta tinklalapyje esančioje skiltyje "Pristatymas".

7. Grąžinimo teisė užsakius ir įsigijus prekę
Jūs turite teisę per dvi savaites grąžinti mums gautą prekę, raštu paaiškinus jos grąžinimo priežastis. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo momento. Prekė negali būti grąžinama, jei klientui vežama pagal specialų užsakymą. Jei prekės pristatymo terminas ilgesnis nei 7 dienos, yra laikoma, kad prekė užsakoma pagal specialų užsakymą. Grąžinimas vyksta kliento sąskaita ir rizika.

Grąžinimo pasekmės:
Įsigaliojus teisėtam sandorio atšaukimui, turi būti užtikrinamas abiejų pusių gautų prekių grąžinimas bei atlyginama nauda, jei tokia buvo gauta (pavyzdžiui, vartojimo teikiama nauda). Jei grąžinama blogesnės kokybės ar ne visa prekė, gali būti reikalaujama atlyginti trūkstamą vertę. Ši nuostata netaikoma, jei prekės kokybė pablogėjo tik dėl patikrinimo – kokį Jūs būtumėte galėję atlikti pirkdami parduotuvėje. Paprastai galite išvengti žalos atlyginimo prievolės, jei nenaudosite prekės kaip savininkas ir nesiimsite jokių veiksmų, kurie galėtų sumažinti prekės vertę.
Grąžinimo teisė netaikoma prekėms, kurios buvo pagamintos pagal specialius kliento nurodymus. Pirmiausia prekės, kurios gaminamos pritaikant asmeniniams kliento poreikiams.
Jei grąžinama prekė, kuri užsakyta pagal specialų užsakymą (žr. punktą "mokėjimo sąlygos"), grąžinama suma yra 70% prekės kainos.

8. Garantiniai įsipareigojimai
Jei perdavimo momentu prekė yra su trūkumais, pardavėjas įsipareigoja juos pašalinti. Įmonė UAB „Tavo įrankis“ pirmiausia turi teisę pataisyti prekę arba savo nuožiūra ją pakeisti kita preke. Jei prekė dar kartą pristatoma su trūkumais arba jei vėluojama ją pristatyti kliento nurodytu, atitinkamu laikotarpiu, klientas gali: reikalauti sumažinti pirkimo kainą arba nutraukti sutartį.
Garantinių įsipareigojimų trukmė yra nurodoma prie kiekvienos prekės mėnesiais, skaičiuojant nuo prekės pristatymo momento.

9. Duomenų apsauga
Asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jei Jūs laisva valia pateiksite juos užsakydami prekę.  Jūsų pateiktus duomenis naudosime be atskiro Jūsų sutikimo tik Jūsų užsakymui įforminti bei vykdyti.
Be atskiro Jūsų sutikimo, kurį Jūs bet kada galite atšaukti, neperduosime Jūsų asmens duomenų bei Jūsų namų adreso arba elektroninio pašto adreso tretiesiems asmenims. Išimtis yra mūsų partneriai, teikiantys paslaugas, kuriems Jūsų duomenys reikalingi užsakymui vykdyti (pavyzdžiui, pristatyti prekę įpareigota siuntų pristatymo įmonė bei mokėjimo institucija, įpareigota vykdyti mokėjimo operacijas). Šiais atvejais perduodami tik būtini duomenys. Įvykdžius sutartį ir galutinai sumokėjus už prekę, Jūsų duomenys blokuojami ir daugiau nebegali būti naudojami, o įvykdžius mokesčius bei komercinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus – ištrinami, jei Jūs neišreiškėte aiškaus sutikimo, kad Jūsų duomenys būtų naudojami toliau. Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai pasiteirauti apie išsaugotus savo duomenis, taip pat galite juos pataisyti, blokuoti ar, prireikus, ištrinti. Prašome kreiptis el. paštu, kurį rasite skiltyje kontaktai arba pranešti mums savo pageidavimą paštu.

10. Baigiamosios nuostatos
Taikoma teisė – Lietuvos Respublikos teisė.
Kuriai nors iš šių Bendrųjų sandorių sąlygų nuostatų esant ar tapus neveiksminga, kitos nuostatos lieka galioti toliau.Kainos pateikiamos eurais, su nuolaidomis; į kainą įskaičiuotas užsakymo metu galiojantis įstatymais numatytas 21% dydžio pridėtinės vertės mokestis.